40 jaar Toerclub Pijnacker

Het belooft een prachtig jubileumjaar te worden!

Met de speciale jubileumuitgave van de Zadelpen in handen is het jubileumjaar officieel van start gegaan! Toerclub Pijnacker bestaat alweer 40 jaar en dat moet gevierd worden. Komend jaar staat de toerclub het hele jaar lang in het teken van het 40-jarig jubileum.

Programma

  • 30 oktober 2021: Receptie 40 jaar Toerclub Pijnacker
  • 21 mei 2022: TCP 40 jaar BBQ-classic
  • 27 augustus 2022: Goede doelen tocht
  • 13 november 2022: Jaarafsluiting met terugblik op het jubileumjaar

40 jaar Toerclub Pijnacker: De receptie

Op 30 oktober was de receptie waarbij er uitgebreid is stilgestaan bij het 40 jarig bestaan van onze mooie Toerclub.

Het was een gezellige middag die voor sommigen tot laat in de avond doorging. Hieronder een link om de foto’s die gemaakt zijn door Rob Bot, te bekijken.

https://photos.app.goo.gl/2F3nDicxrRWKdDSR7

Marc van Buijtene: Niets anders dan trots!

Ik heb geen 10-rittenkaart voor de veerboot naar Texel en ik werk ook niet bij de Marine. Toch moet ik deze weken regelmatig denken aan Den Helder. Aan die grootspraak ooit aan de bar in een Pijnackers sportcafé: ‘desnoods fiets ik ervoor naar Den Helder…’ De rest is geschiedenis. Deze weddenschap vormde ontegenzeglijk de basis van Toerclub Pijnacker.

De tocht door de duinen, via Egmond, ’t Kopje, Langevelderslag en Wassenaar, werd ooit door een recordaantal van 225 TCP-leden gemaakt. De klassieker bestaat niet meer, maar daar is wel heel veel moois voor teruggekomen. In oktober 2021 bestaat Toerclub Pijnacker 40 jaar. Daarom een speciale dubbeldikke editie van de Zadelpen. Is het een complete weergave van de afgelopen vier decennia? Nee, zeker niet. Is het een mooie weerspiegeling van wat we met elkaar hebben georganiseerd en beleefd? Absoluut! Bestuur, jubileumcommissie en redactie hebben geprobeerd om een originele, creatieve en veelzijdige Zadelpen te maken. Het getal 40 vormt daarbij de rode draad. Maar er is een woord dat in vrijwel alle artikelen terugkomt, of in ieder geval voelbaar is: trots! Bladerend door deze speciale editie is het eerste gevoel dat mij bekruipt inderdaad ‘trots’.

Wat hebben we toch een mooie vereniging. In een van de interviews concludeert een relatief jong lid van TCP dat het veelzeggend is dat zoveel vrijwilligers zo lang bij de vereniging betrokken blijven. En zo is het maar net. We hebben bestuursleden die al bij de oprichtingsvergadering aanwezig waren en sindsdien bestuurlijk actief. Anderen namen deel aan de eerste Den Helder-Pijnacker en fietsen nog steeds elke zondag hun rondje. Er zijn meerdere voormalige jeugdleden van TCP die momenteel furore maken bij de Elite vrouwen, we hebben een ex-jeugdlid die de Olympische Spelen heeft gehaald en een vossenjager die al meerdere jaren lof oogst tijdens de Tour de France.

Maar bovenal hebben we een unieke groep sportieve fietsers, die zich elke zondagochtend meldt aan de inschrijftafel van Koos. Ook die leden komen in deze editie aan het woord. En laten we vooral de vele, vele vrijwilligers niet vergeten waar TCP al 40 jaar lang een beroep op kan doen. En ook de sponsoren mogen in dat rijtje en in deze Zadelpen niet vergeten. Daarvoor verwijs ik graag naar artikelen elders in deze Zadelpen. Eigenlijk wil ik de gehele inhoud van harte aanbevelen. Het is een passende weergave van heden en verleden van onze toerclub. In het verlengde daarvan heb ik het volste vertrouwen in de toekomst. Met elkaar sportief op weg naar het gouden jubileum over tien jaar!

Namens het bestuur, Marc van Buijtene

De Jubilieumcommissie

Om extra aandacht te geven aan dit jubileumjaar staan er verschillende activiteiten op het programma en dat een jaar lang. Om dit in goede banen te leiden, is een jubileumcommissie opgericht.

Binnen de toerclub zijn in de loop der jaren verschillende ‘groepen’ ontstaan. Zo zijn er natuurlijk de racefietsers, maar ook de vossenjagers en de jeugdleden. Om in het jubileumjaar elke groep goed tot zijn recht te laten komen, zijn er uit deze groepen vertegenwoordigers gevraagd om plaats te nemen in de commissie, aangevuld met clubleden die in verschillende commissies rondom het bestuur van TCP draaien. Zo is de club compleet gemaakt en bestaat de jubileumcommissie uit:

  • Marc van Buijtene namens het bestuur,
  • Lia Gravesteijn namens de jeugd,
  • Derek Morsch en John Berk namens de evenementencommissie,
  • Irene van Winden, ondersteunend aan evenementencommissie,
  • Bertus van Atten namens de Vossenjagers
  • Tessa van Halem namens de PR-commissie.

Maandelijks wordt ieder, met de Viergang als vergaderlocatie, bijgepraat over de verschillende activiteiten en worden nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende bijeenkomst.