Update coronamaatregelen NTFU en TCP van woensdag 13 mei 2020

Woensdag 6 mei heeft het kabinet versoepeling aangekondigd van de coronamaatregelen. Binnen het bestuur van TCP is daarover overleg geweest en er is voor gekozen om het advies van de NTFU te volgen. Na overleg met de KNWU over de nieuwe maatregelen en wat die betekenen voor het wielrennen in Nederland, heeft de NTFU maandag 11 mei aangepaste richtlijnen geformuleerd waar clubs zich aan kunnen houden.

De actuele stand van zaken is te lezen op de website van de NTFU, via onderstaande link. Vertaald naar Toerclub Pijnacker betekent dit dat voorlopig nog geen clubactiviteiten worden georganiseerd. Het advies ‘rijd solo’ is weliswaar verruimd tot rijden met kleine groepjes van maximaal vier personen, maar dat staat nog ver van de gebruikelijke georganiseerde toertochten op zondagochtend. 
Het bestuur realiseert zich dat veel leden graag weer met clubgenoten willen fietsen. Dat is immers de basis van de vereniging. Tot nader order kan dat echter alleen op eigen initiatief. Iedereen is en blijft zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter-richtlijn.

Belangrijk punt van aandacht is ook het begrip van andere weggebruikers. De opdracht ‘rijd solo’ is door het Kabinet nadrukkelijk uitgedragen. Dat zal met de verruiming vanuit de NTFU niet of nauwelijks het geval zijn. Dus wees bedacht op reacties van wandelaars en overige fietsers. Hoe trots wij ook zijn op ons clubtenue, het verzoek is om als viertal nog niet collectief in TCP-kleding te fietsen. Denk aan de reputatie van de wielersport in het algemeen en die van Toerclub Pijnacker in het bijzonder.
Het bestuur wenst haar leden aangename en vooral veilige en sociale kilometers toe, maar vergeet vooral niet om de adviezen in de strijd tegen corona zo goed mogelijk na te leven. Wellicht dat we later dit seizoen dan alsnog terug kunnen naar onze wekelijkse toertochten.

https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1109/het-laatste-nieuws-over-de-wielersport-en-het-coronavirus

Het coronavirus heeft nog steeds grote impact op de sportieve activiteiten van TCP. De belangrijkste boodschap verandert daarom ook niet: blijf gezond!

Alles is anders…

Chatten, videogesprekken voeren via Zoom of Skypen voor bedrijven. Thuiswerken en samen applaudisseren voor alle mensen in de vitale beroepen. Corona houdt heel Nederland binnen. Af en toe nog even alleen op de racefiets.

Graag aandacht voor het alleen fietsen, omdat we binnen het bestuur meldingen hebben gekregen van meerdere toerfietsers gezamenlijk op pad; niet echt handig. Doe het aub niet met groepen van meer dan drie man of vrouw. Het is al lastig om als wielrenner een goede naam op te bouwen.

Het bestuur van TCP heeft op 20 april jl. een Skype-vergadering gehouden. Voor de eerste keer best goed gelukt. Lia en Marloes hadden voor de vergadering iedereen een tasje met versnaperingen gebracht. Geweldig, dat verbroedert altijd en brengt ons bestuur samen.

We kwamen tot de conclusie: “Alles is anders!”. Maar dan de vraag: wat te doen met de Algemene Ledenvergadering van 2020? De ALV, die gepland stond voor maandag 23 maart jl, wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Volgens de statuten dient de ALV te worden gehouden uiterlijk zes maanden na sluiting van het verenigingsjaar; dat is 31 december. Dat betekent dat de ALV voor 30 juni moet worden vastgesteld. Op dit moment is echter allerminst zeker dat daar vanuit de regering goedkeuring voor wordt gegeven. Voor veel evenementen is immers bepaald dat die tot 1 september niet mogen plaatsvinden.

Het bestuur heeft derhalve besloten de ALV pas na de zomer op de agenda te zetten. Mochten er leden zijn die daar bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij daar melding van maken bij ons secretariaat. In het geval dat het bestuur alsnog wordt gevraagd de ALV uit te schrijven voor 30 juni, zal het vanwege de corona-restricties een online bijeenkomst moeten worden.
Als er geen reacties komen, danken wij de leden voor het vertrouwen. Als bestuur plannen we dan een nieuwe datum voor de ALV na de zomervakantie.

De cijfers rondom het coronavirus laten een kleine verbetering zien. De jeugdigen gaan in mei ook weer naar school. Kunnen we met de jeugd dan weer de weg op? Helaas hebben we moeten besluiten dit nog even uit te stellen. Reacties van medeweggebruikers: “daar heb je die wielrenners weer!”, maar ook de begeleiding samen laten fietsen, zonder start- en finishlocatie en/of koffiestop, daarvoor is het nu nog te vroeg.

De afspraken die we binnen Nederland hebben gemaakt worden redelijk nageleefd. Dat helpt om sneller weer het normale leven op te pakken. Gelukkig hebben we veelal goed weer en is Koningsdag ook goed verlopen. Alles is anders, nog even volhouden en alleen op de racefiets.

Namens het bestuur,
Marc van Buijtene