Contributienota TCP 2020

Zoals tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2019 is vastgesteld en toegelicht, heeft het bestuur besloten de contributie voor het verenigingsjaar 2020 voor het eerst in zeven jaar te moeten verhogen. Dit heeft te maken met de hogere afdracht aan de NTFU. Inclusief de verzekeringspremie bedraagt dit ongeveer tweederde van het contributiebedrag.

De bedragen voor 2020 zijn als volgt: 

Hoofdlid (senior) – €  50, =

Gezinslid (tweede of volgend seniorenlid op één adres) – €  47, =

Jeugdlid (1e of enig jeugdlid per gezin)*€  39, =

2e Jeugdlid per gezin* – €  36, =   

Vanaf 3e jeugdlid per gezin* – €  34, =

Het bedrag voor de donateurs wordt – € 16, =

*Onder jeugdlid verstaan we meisjes en jongens die op 1 januari 2020 nog geen 18 jaar zijn. Voor het nieuwe verenigingsjaar betekent dit, iedereen die geboren is na 1 januari 2002.

Automatisch incasso
Leden die een machtiging hebben afgegeven hoeven niets te doen. Het bedrag wordt in de eerste helft van december automatisch geïncasseerd. Omdat de afdracht aan de NTFU al in januari moet worden betaald, is het dringende verzoek aan leden die geen machtiging voor automatisch incasso hebben afgegeven om de contributie vóór 15 december over te maken. Zij betalen een toeslag van € 5,- voor administratiekosten. Machtigen voor automatisch incasso kan nog steeds. Op de website van TCP onder het kopje ‘Clubinfo’ is het incassoformulier te vinden en te downloaden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *