Contributie

Het verenigingsjaar van de TCP loopt van 1 Januari t/m 31 December.
De contributie is voor de verschillende categorieën als volgt:
• senioren € 47,00
• Gezinslid € 44,00
• junioren € 36,00 (t/m 17 jaar)
• 2e jeugdlid per gezin € 33,00
• Vanaf het 3e jeugdlid per gezin € 31,00
• Donateur € 15,00
De jaarlijkse contributie dient vóór 1 februari van ieder jaar te worden voldaan.
Raborekening TCP, NL91 RABO 0154 5604 48 t.n.v.Penningmeester TCP te Pijnacker.

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte bijdrage aan de NTFU, hier zit inbegrepen:
• Toerlicentie
• Toerboekje
• Toerfiets evenenmenten programma
• Toerfiets magazine

Eveneens is in dit bedrag begrepen een aanvullende verzekering bij ongevallen en aansprakelijkheid.
Informatie en schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van TCP.

Direct na een ongeval dient men zich te melden bij de secretaris van TCP.