Met maximaal vier op pad

Nederland in een ‘intelligente lockdown’. Was het eerst nog solo rijden en thuiswerken, nu kunnen we iets meer ondernemen. Maar wel op gepaste afstand; de 1,5 meter blijft belangrijk.

Het bestuur van TCP had in april nog een Skype-vergadering. Best goed gegaan, veel dynamiek zo’n eerste keer, maar we misten het onderlinge verband. Kinderen kunnen weer naar school en kantoren worden op 1,5 meter ingericht. Het bestuur heeft in Ammerlaan The Green Innovator een geweldig sponsor gevonden, die na wat tafels te verschuiven voor ons op ruim 1,5 meter passende vergaderruimte kon vrijmaken. Het was een overwinning, heel bijzonder en vooral heel prettig.

We toeren niet, dus ook het nieuws is beperkt. Er is wel een belangrijk besluit te nemen. Daaraan voorafgaand deelt Lia informatieboekjes uit die de jeugd zal ontvangen nadat zij zich hebben aangemeld bij TCP. Middels simpele spelregels maken we het voor iedereen duidelijk; een nuttige uitgave.

En dan, wat te doen met kledinglijn 2.0? Gaan we de sponsoren vragen of zij in 2021 meedoen met de kledingsponsoring of rijden we nog een jaar langer met de huidige kleding? Wat is belangrijk, zeker voor onze sponsoren? Besloten is dat we beter een jaar door kunnen zetten met de huidige kleding. Mede omdat we dit jaar weinig aanvragen voor kleding krijgen van leden, kunnen we iedereen in 2021 korting geven op eventueel versleten broeken. Alle sponsoren en leden worden hierover geïnformeerd.

De Ode aan Jan Janssen toertocht is zondag 17 mei jl. voorgereden en definitief bevonden. Er wordt door de organisatie, Radiante Sport, nagedacht of er een corona-proof toertocht verreden kan worden. 29 augustus is de datum en de organisatie ziet mogelijkheden. Wordt vervolgd.

Enthousiaste Pijnackernaren en Nootdorpers, waaronder ook leden van TCP, denken na over een MTB-route in de omgeving Pijnacker-Nootdorp. De toegevoegde waarde moet zijn ‘verbinden’. Het is aan de gemeente om te bekijken of er mogelijkheden zijn officiële paden aan te leggen of als zodanig te bestempelen. Het bestuur wordt op de hoogte gehouden.

Wat betreft de toertochten op zondag, daarin volgen we de lijn die we samen afspreken. De NTFU speelt daar een belangrijke rol in en heeft aangegeven dat we meer samen kunnen rijden, maar zeker niet met meer dan vier personen bij elkaar. Dat moeten we aanhouden!

Met maximaal vier op pad… altijd beter dan alleen op de racefiets.

Namens het bestuur,
Marc van Buijtene

Berichten uit het peloton

Eenzaam

Hierbij denk ik soms aan de woorden van koningin Wilhelmina vanuit Radio Oranje. Dit heb ik van horen zeggen want zelf ben ik van na de Tweede Wereldoorlog. Zij heeft er zelfs een boek overgeschreven met de titel “Eenzaam maar niet alleen”. Na het schrijven van dit oeuvre, stapte zij op haar fiets, zo gaat de mare.

Ook hoor ik dit woord pakweg de laatste twee maanden regelmatig. Dat slaat dan op oudere mensen in een verzorgingshuis die geen bezoek ontvangen mogen. Wat schrijven betreft, is hier het middel vaak erger dan de kwaal.

Eenzaam heeft nu ook betrekking op het rijden, het fietsen met de racefiets. Regelmatig rijdt schrijver met een maat van de Toerclub die de Elfstedentocht twee keer geschaatst heeft. Wij zijn dus niet eenzaam, maar als mijn maat een week of wat in een andere provincie verblijft, ben ik eenzaam onderweg: De eenzame fietser, van Boudewijn de Groot, wie kent het niet ?

Kom dan regelmatig rijders en rijdsters van onze Toerclub tegen al dan niet gestoken in de fraaie clubkleuren. Of schrijver nu alleen is of samen met z’n maat, eenzaam voelt hij zich zeker niet en zelfs niet alleen. Drommen rijders kom je tegen, zeker op zondag, die soms met gevaar voor eigen of andermans’ leven zich over ’s-Heerenwegen begeven. En die andermans wil nog wel ‘ns reageren op onze site middels een mail naar de secretaris. Het gaat dan veelal over groepjes van drie of meer. Aangezien degenen die reageren vaak mensen zijn die zelden of nooit op de fiets zitten en zelfs bij een rustig tegemoet komend paard van hun rijwiel afstappen, ben er getuige van geweest, kan men zich wel indenken hoe er op soms te enthousiast rijdende toerrijders gereageerd wordt.

Heb begrepen dat een aantal van de onzen niet gaarne alleen rijdt. Men voelt zich kennelijk dan al vaak eenzaam ofschoon zij niet alleen zijn. Uiteraard is het samen rijden wel zo plezieriger, je hebt aanspraak, overlegt met elkaar waarheen rijden we en kan zo nu en dan uit de wind zitten. Het nadeel van deze macaroni tijd, wil dat andere woord niet meer horen, is dat men nergens van een kop koffie kan geniet; da’s pas ongezellig !

De één heeft er totaal geen moeite mee, de ander vindt het helemaal niets, het solo rijden. Hoe het ook zij, al rijd je solo, je bent niet eenzaam en zeker niet alleen op de weg. Ofschoon wij al diverse keren gemerkt hebben dat de meesten van onze brave boeren, burgers en buitenlui geen idee hebben hoe de meest simpele verkeersregels in elkaar steken. En zeker niet bij het richting aangeven. Tot de volgende keer en voel je noch eenzaam noch alleen.

Harrie Meesters