Bestellen clubkleding

Bestellen van TCP kleding is mogelijk direct bij de leverancier /36. Klik hier voor de webshop

Eens per jaar is het voor een TCP lid mogelijk een korting te krijgen op shirt lange mouwen, korte mouwen en broek. Deze korting is verkrijgbaar nadat je bent aangemeld bij de toerclub. Een mail met de vraag voor korting is al voldoende. Na controle op lidmaatschap en het eens per jaar verkrijgen van de korting, kunnen wij jou een sponsorbon, ter waarde van € 73,30 uitreiken
Op deze bon staat een code die je bij de bestelling op de webshop in kan voeren om de korting te verekenen zodat je de eindprijs voor een set op € 65,- uitkomt. De korting is niet geldig op andere bestellingen dan de set.

Let op!! De sponsorbonnen 2018 zijn nog maar beperkt. Aan het einde van dit jaar gaan we voor 2019 inventariseren voor kleding. Vanaf dat moment is er weer voldoende sponsorruimte voor de korting.

Doelstelling van Toerclub Pijnacker

De Toerclub Pijnacker (TCP) is 19 oktober 1981 opgericht. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het toerfietsen. De club telt inmiddels 235 leden.

Wat biedt toerclub pijnacker ?

Ons fietsseizoen loopt van begin februari tot begin november. In deze periode organiseert de toerclub elke zondagochtend vanuit de sporthal “Het Baken” een toertocht. De afstanden variëren van 50 tot 150 km. In het begin van het seizoen worden zowel afstand als snelheid langzaam opgebouwd. Deze ritten zijn voor sportief aangelegde fietsers.

Naast de toertochten organiseert de toerclub zogenaamde “vossenjachten”. Dit zijn “puzzel” tochten die een wedstrijdelement in zich hebben. Deze vossenjachten worden in het voor- en naseizoen georganiseerd. Verder organiseert de toerclub speciale ritten zoals de klassieker “Den Helder – Pijnacker”, in de zomer een avondfietsvierdaagse met afstanden van circa 30 km per avond, een familietoertocht, en de bevrijdingsfietstocht op 5 mei.

De jeugdafdeling.

De toerclub heeft en actieve jeugdafdeling. Ook voor de jeugd is er in het seizoen elke zondag een toertocht. De jeugd wordt daarbij in verschillende groepen ingedeeld afhankelijk van hun geoefendheid. De meer geoefende jeugdleden maken langere fietstochten en fietsen sneller. Er wordt altijd onder begeleiding van seniorleden gefietst. Het dragen van een goede fietshelm is verplicht. Het is zeer verstandig om altijd drinken, in een bidon, en eten bij zich te hebben. Ook een reserve binnenband of plakmateriaal met wat klein gereedschap hoort tot de standaard uitrusting. Tijdens de fietstocht wordt ook wel eens ergens gestopt om iets te eten en te drinken. Ook moet er soms met een pont overgevaren worden of met het thuisfront gebeld kunnen worden als er problemen zijn. Het wordt dan ook aangeraden om wat geld mee te nemen. Verder doet de jeugd mee aan landelijke jeugdfietsdagen en wordt er ook wel eens bij een bevriende fietsclub gefietst. Het is overigens mogelijk voor adspirant-jeugdleden een racefiets te huren via de toerclub.

Nederlandse toerfietsunie (NTFU).

De toerclub Pijnacker is lid van de Nederlandse Toer Fiets Unie. NTFU heeft tot doel het recreatie- en toerfietsen in Nederland te stimuleren.

Het ontstaan van Toerclub Pijnacker

Waartoe een weddenschap kan leiden.

Samengesteld en uiteen gezet door één van de stichters en medeoprichters Will Bossche, destijds uitbater van de bar in de sporthal De Groene Wijdte.

Door Harrie Meesters.

1974:Internationale crisis rondom het Suez-kanaal. Door vijandelijke aanvallen tussen diverse landen in het midden oosten wordt of dreigt het Suez-kanaal afgesloten te worden. Olietankers moeten om kaap de goede hoop varen om Europa te bereiken. Dat betekent een dreigende energiecrisis, temeer daar olie producerende landen hun prijzen op de internationale markt omhoog jagen. Diplomaten reizen over en weer naar de diverse continenten om één en ander binnen de perken te houden.

Maar, ook boeren burgers en buitenlui bespreken van tijd tot tijd, onder het genot van koffie met koek, snacks met sterke drank, de toestand in de wereld. Zo zitten er in het voorjaar van 1974 drie ferme vrijgezellen, Piet Kouwenhoven, Toon Rutten en Dirk Slootweg bij Will Bossche aan de bar in de groene wijdte de dreigende energieschaarste, die er aan zit te komen, te bespreken. Want deze dreigende schaarste leidt vermoedelijk tot enige autoloze zondagen. En dat vindt men niet fijn. Met name Dirk Slootweg had nogal eens de gewoonte om na sluitingstijd van de groene wijdte nog even naar Den Haag te rijden om een afzakkertje te halen. Zo vragen Piet en Toon zich af hoe dat moet gaan en zeggen tegen Dirk Slootweg dat het wel tegen zal vallen om op de fiets naar Den Haag te gaan. Maar Dirk Slootweg, voor geen kleintje vervaard, antwoordt dat het hem niet uitmaakt waar hij zijn afzakkertje moet gaan halen, al moet hij ervoor naar Den Helder op en neer rijden.

Op dat moment volgt een cruciale discussie die tot veel grotere daden zou leiden. Na veel heen en weer gepraat, of Dirk het wel of niet zou halen, hebben Will, Piet en Toon met de heer Slootweg een weddenschap afgesloten dat zij Dirk naar Den Helder zouden brengen en dat enkele mensen mee terug zouden fietsen om hem een beetje te helpen, maar…..misschien nog meer om hem te controleren of die beste Dirk al dan niet in de trein zou stappen.

Met deze afspraak was de geboorte van Den Helder – Pijnacker een feit.

Toen dit eenmaal bekend was geworden, kwamen er zich steeds meer mensen melden die wilden meefietsen. Zodoende groeide de groep al snel naar 45 mannen en vrouwen, wat toen al een zeer bont gezelschap was. Onder hen was slager Hoogeboezem die de tocht gereden heeft op zijn slagersbakfiets met een grote mand voorop. Of Dirk Slootweg in die mand zat, vermeldt de historie niet. Neen, integendeel, Dirk heeft bij mijn weten (H.M.) de rit tot een goed einde gebracht. Ook reed er een echtpaar op een grote zwarte tandem mee die de hele tocht op hun gemak reden. Ze maakten er een echte pleziertocht van. De verzorgers Grarda Brok, Corrie Bossche en de materiaalverzorgers de familie Groen, waren het echtpaar na de Hondsbossche zeewering al kwijt en toen er ’s avonds om negen uur nog geen tandem in Pijnacker was aangekomen, begon men zich toch wel een beetje ongerust te maken. Een aantal politiebureaus langs de route was gauw gebeld maar geen agent kon uitsluitsel geven of wist iets van het tandemechtpaar af. Niemand kon er achter komen of er wat gebeurd was of waar het paar gebleven was. Eindelijk, in de loop van de avond, om half elf, meldden zij zich voor hun herinnering aan de tocht. En dat was een hele mooie bierpul prachtig beschilderd met de tekst: “Prestatietocht Den Helder – Pijnacker 1974”. Op de vraag waar het tandempaar dan toch wel gezeten had, dat de organisatie hen overal in de duinen gezocht had, (je zult maar met pech in de duinen staan) wisten ze vrolijk te vertellen dat zij zich al fietsend herinnerden dat zij in Amsterdam nog kennissen hadden wonen en omdat ze nu toch in de buurt waren, vonden ze het leuk om even langs te gaan. Ze hadden daar koffie gedronken en er een buitengewoon gezellige dag gehad.

De Blauwe Hamer.

Een verhaal apart is natuurlijk dat van de Blauwe Hamer uit Nootdorp. Een groepje echte, fiere kerels die het hele jaar hard werkten, bijna nooit fietsten en een aardig pilsje lusten, waarmee zij dan ook al begonnen bij het inleveren van de fietsen. Daar gingen ze tot diep in de nacht mee door totdat ze uit de kroeg werden gezet omdat ze om zes uur moesten vertrekken richting Den Helder. Prompt waren ze om zes uur in de ochtend aanwezig, met een aantal six-packs bier en vonden hun plaats achter in de bus. Eenmaal in Den Helder aangekomen klommen ze op hun fietsen om richting Pijnacker te vertrekken. Men kon dan door de hele duinen horen waar ze uithingen of aan de plakkaten kots zien waar ze gepasseerd waren. Uiteraard helemaal kapot kwamen zij in Pijnacker terug en gooiden hun fietsen achter de sporthal in de vaart omdat ze die krengen nooit meer wilden zien.

Uiteraard hoopt Will Bossche dat de klassieker Den Helder – Pijnacker nog een lang leven beschoren zal zijn. Hij was het die met zijn maten toch de eersten waren die de tocht vanuit Den Helder, in de kop van Noord holland organiseerde. Nadat vele westlanders de tocht in Pijnacker al hadden meegereden, gingen zij zelf over tot het organiseren van de tocht Den Helder – Wateringen en later zelfs nog van Wateringen naar Den Helder en weer retour. Deze tocht is in het westland een grote klapper geworden met jaarlijks meer dan duizend deelnemers.

Harrie Meesters, fietstoerist 1993.

Contributie

Het verenigingsjaar van de TCP loopt van 1 Januari t/m 31 December.
De contributie is voor de verschillende categorieën als volgt:
• senioren € 47,00
• Gezinslid € 44,00
• junioren € 36,00 (t/m 17 jaar)
• 2e jeugdlid per gezin € 33,00
• Vanaf het 3e jeugdlid per gezin € 31,00
• Donateur € 15,00
De jaarlijkse contributie dient vóór 1 februari van ieder jaar te worden voldaan.
Raborekening TCP, NL91 RABO 0154 5604 48 t.n.v.Penningmeester TCP te Pijnacker.

De contributiebedragen zijn inclusief de verplichte bijdrage aan de NTFU, hier zit inbegrepen:
• Toerlicentie
• Toerboekje
• Toerfiets evenenmenten programma
• Toerfiets magazine

Eveneens is in dit bedrag begrepen een aanvullende verzekering bij ongevallen en aansprakelijkheid.
Informatie en schadeformulieren zijn verkrijgbaar bij de secretaris van TCP.

Direct na een ongeval dient men zich te melden bij de secretaris van TCP.

De 8 geboden van het toerfietsen

Toerfietsen is leuk! En hoewel het geen teamsport is, doe je het in de meeste gevallen toch samen met anderen. Om het voor u en uw fietsmaten leuk en veilig te houden, gelden voor het rijden in een groep wel een aantal regels/afspraken.

De belangrijkste zijn:

Gij zult signalen doorgeven

Aangezien het zicht op de weg – zeker achterin een groep – gering is, geven de voorste rijders de bekende signalen als ‘voor’, ‘tegen’, ‘paal’ etc. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze signalen worden doorgegeven tot in de achterste rijen in de groep, omdat deze anders voor verrassing komen te staan die makkelijk kunnen leiden tot ernstige valpartijen. Het luid en duidelijk doorgeven van signalen is dus ieders verantwoordelijkheid!

Gij zult uw lijn houden

Het lijkt aantrekkelijk om tegen de wind steeds achter de rug van de rijder voor je te kruipen. Maar de chaos die wordt veroorzaakt door naar het beste plekje zoekende fietsers heeft al heel wat valpartijen op zijn geweten. Een goed functioneerde groep houdt daarom zijn altijd zijn lijn. Kom je niet meer tegen de wind in, is de veel gehoorde kreet ‘tandje terug’ meer dan geschikt om het tempo iets te laten zakken. Mocht je dat beschamend vinden, bedenk dan dat er met jou vaak meer mensen stuk zitten, die je in stilte dankbaar zijn voor je initiatief.

Gij gaat samen uit en komt samen thuis

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid het motto ‘samen uit, samen thuis’ waar te maken. Dus als iemand het niet bij kan houden, wordt dit doorgegeven en zullen de overige deelnemers van de tocht de snelheid aanpassen. Dit moet ook gebeuren als iemand constateert dat een ander het niet goed bij kan houden. Het kan niet zo zijn dat één of meerdere deelnemers afhaken, omdat we de genoemde snelheid zonodig moeten halen. Dit geldt ook als iemand pech heeft, we laten niemand achter, maar met elkaar wordt de reparatie uitgevoerd of een oplossing gezocht.

Gij zult niet onnodig remmen

Een groep fietsers functioneert het beste als iedereen ongeveer hetzelfde tempo aanhoudt. Doe dat ook zoveel mogelijk in een bocht. Rem dan niet (of zo weinig mogelijk) af, omdat het effect van het remmen op elke volgende rij fietsers sterker wordt, met als resultaat dat de achterste rijen vaak heel hard in de remmen moeten. Na een bocht en/of lastige situatie houden de voorste fietsers tempo in totdat de groep weer aaneengesloten is.

Gij zult twee handen aan het stuur houden

Met de snelheden waarmee wij rijden, ligt een ongeluk in een klein hoekje. Elke oneffenheid op de weg, een uitstekende klinker of een te brede naad in een tegelpad kan een valpartij veroorzaken als je het stuur niet goed vast hebt. Mocht je om wat voor reden ook toch met één of losse handen willen fietsen, laat je dan afzakken naar de laatste rij. Als je dan valt, neem je tenminste niet een aantal collega’s mee.

Gij kunt een band verwisselen

Mensen die de moeite nemen om wekelijks vele kilometers in weer en wind te rijden, moeten ook weten hoe een lekke binnenband vervangen moet worden. Ze gokken niet uit pure gemakszucht op de kans dat een teammaat dat wel voor ze doet. Ze hebben dan ook altijd minstens twee reserve binnenbanden bij zich.

Gij zult ook eens kopwerk doen

Ook de mensen die vaak op kop rijden, vinden het fijn als er af en toe eens wordt afgelost. En ook al ben je (nog) niet zo’n sterke fietser, een stukje op kop om de anderen te ontlasten wordt zeer op prijs gesteld. Dan vindt ook niemand het vreemd als jouw kopwerk iets minder lang duurt. Het gaat om het gebaar.

Gij dient u te beseffen dat de toerfietsers een kuddedier is

Besef je dat, als je op kop rijdt en er een kruising moet worden overgestoken, of als je door rood licht rijdt, er altijd nog een groep achter je volgt die (bijna) altijd op jouw oordeel vertrouwt. En hoewel iedere toerfietser ook hierin een eigen verantwoordelijkheid heeft, is enige voorzichtigheid van de kopmensen toch wel op z’n plaats.