In de startblokken…

Vandaag heb ik een mooi rondje gereden met de ‘Houtlijntrein’. Op de racefiets met ook enkele klappers op de mountainbike, een mooie opwarmer voor volgende week zondag als we weer gaan starten met de vossenjacht en de opbouwtochten.

In januari hebben we de eerste bestuursvergadering van dit kalenderjaar gehad. Wij kijken uit naar de start van het nieuwe seizoen. Zaken als: een commissie benoemen voor de kledinglijn 2018 en een commissie voor de sponsorbelangen zijn besproken. Het is namelijk zo dat in veel gevallen voor sponsoren of donateurs uit eenzelfde vijver wordt gevist. We willen echter graag recht doen aan de sponsorbijdrage en daarom is een sponsorcommissie in het leven geroepen.

Begin februari zal de eerste vergadering van beide commissies plaatsvinden. De doelstellingen zijn;
– Eenheid in kleding voor 2018;
– Een mooi tenue ontwerpen waar iedereen graag in rijdt, mag zelfs wat sexy zijn;
– Sponsorbelangen bewaken;
– Sponsorbijdragen breder inzetten;
– Alle leden de gelegenheid geven een set kleding aan te schaffen, tegen geringe kosten.
Het gaat mooi worden, blauw-geel in 2018!

Verder is aandacht gevraagd voor digitaal gaan in 2017. Tijdens de opbouwtochten gaan we testen met het digitale inschrijven. Neem daarom je NTFU-pasje mee zodat we kunnen ervaren of alles werkt. Wanneer dan de echte routes in maart starten, moeten de kinderziektes uit het systeem zijn. Als alles uiteindelijk werkt tijdens de toertochten gaan we in het najaar ook de vossenjagers digitaal inschrijven.

Wij staan in de startblokken voor 2017. Kom 5 februari vanaf 9.00 uur naar het Baken voor de eerste opbouwtocht of om 10.00 uur voor de vossenjacht.

Tot zondag!

Namens het bestuur,
Marc van Buijtene

Toerclub Pijnacker op het ‘digitale fietspad’

vangfietsp3850Het afgelopen seizoen heeft het bestuur van TCP regelmatig aangegeven dat het een aantal activiteiten en diensten op korte termijn wil digitaliseren. Dit jaar is al een eerste aanzet gedaan middels nadrukkelijke communicatie via e-mailnieuwsbrief, website en Facebook en de wekelijkse routes via GPS. Over de plannen voor 2017 wil het bestuur graag met de leden in gesprek. Daarom wordt op dinsdag 6 december a.s in Het Baken een interactieve avond georganiseerd. Aanvang: 20.00 uur.

Een van de meest in het oog springende plannen voor het nieuwe jaar is het digitaal inschrijven voor de wekelijkse tochten, met daaraan gekoppeld een betaalsysteem en kilometerklassement. De aankondiging daarvan door voorzitter Marc van Buijtene in de Fietstoerist van september jl. leverde reacties op vanuit de leden. Openlijk werd de vraag gesteld of de vereniging die digitale ambities wel kan waarmaken. Die uitdaging gaan we graag aan, te beginnen met de infoavond op 6 december. Daar wordt onder andere het door webbeheerder Sjoerd van Poelgeest ontwikkelde programma SPARK gepresenteerd. Samen met TCP-secretaris en ICT-specialist Frits van Velzen zal Sjoerd de avond vorm geven. Meer lezen