Alles is anders…

Chatten, videogesprekken voeren via Zoom of Skypen voor bedrijven. Thuiswerken en samen applaudisseren voor alle mensen in de vitale beroepen. Corona houdt heel Nederland binnen. Af en toe nog even alleen op de racefiets.

Graag aandacht voor het alleen fietsen, omdat we binnen het bestuur meldingen hebben gekregen van meerdere toerfietsers gezamenlijk op pad; niet echt handig. Doe het aub niet met groepen van meer dan drie man of vrouw. Het is al lastig om als wielrenner een goede naam op te bouwen.

Het bestuur van TCP heeft op 20 april jl. een Skype-vergadering gehouden. Voor de eerste keer best goed gelukt. Lia en Marloes hadden voor de vergadering iedereen een tasje met versnaperingen gebracht. Geweldig, dat verbroedert altijd en brengt ons bestuur samen.

We kwamen tot de conclusie: “Alles is anders!”. Maar dan de vraag: wat te doen met de Algemene Ledenvergadering van 2020? De ALV, die gepland stond voor maandag 23 maart jl, wordt verplaatst naar een later tijdstip dit jaar. Volgens de statuten dient de ALV te worden gehouden uiterlijk zes maanden na sluiting van het verenigingsjaar; dat is 31 december. Dat betekent dat de ALV voor 30 juni moet worden vastgesteld. Op dit moment is echter allerminst zeker dat daar vanuit de regering goedkeuring voor wordt gegeven. Voor veel evenementen is immers bepaald dat die tot 1 september niet mogen plaatsvinden.

Het bestuur heeft derhalve besloten de ALV pas na de zomer op de agenda te zetten. Mochten er leden zijn die daar bezwaar tegen hebben, dan kunnen zij daar melding van maken bij ons secretariaat. In het geval dat het bestuur alsnog wordt gevraagd de ALV uit te schrijven voor 30 juni, zal het vanwege de corona-restricties een online bijeenkomst moeten worden.
Als er geen reacties komen, danken wij de leden voor het vertrouwen. Als bestuur plannen we dan een nieuwe datum voor de ALV na de zomervakantie.

De cijfers rondom het coronavirus laten een kleine verbetering zien. De jeugdigen gaan in mei ook weer naar school. Kunnen we met de jeugd dan weer de weg op? Helaas hebben we moeten besluiten dit nog even uit te stellen. Reacties van medeweggebruikers: “daar heb je die wielrenners weer!”, maar ook de begeleiding samen laten fietsen, zonder start- en finishlocatie en/of koffiestop, daarvoor is het nu nog te vroeg.

De afspraken die we binnen Nederland hebben gemaakt worden redelijk nageleefd. Dat helpt om sneller weer het normale leven op te pakken. Gelukkig hebben we veelal goed weer en is Koningsdag ook goed verlopen. Alles is anders, nog even volhouden en alleen op de racefiets.

Namens het bestuur,
Marc van Buijtene

One thought to “Alles is anders…”

  1. Goedemorgen bestuur,

    Volstrekt logisch dat het e.e.a., zoals de ledenvergadering, op zich laat wachten. Al kunnen de belangen van een ALV wellicht voor sommige groot zijn, niemand hoeft er van te eten. De statuten zijn genoteerd op een moment dat er nog geen zicht was op een uitzonderlijke situatie zoals die er nu is, dus daarom daarop een uitzondering maken lijkt mij geen probleem. Ik had mij zelfs voor kunnen stellen dat het bestuur gesteld had dat er tot nader order überhaupt geen ALV gehouden zal worden.

    Het bestuur van een kleine dansvereniging waar ik voorzitter van ben, heeft er voor gekozen om een ALV te houden d.m.v. een online enquête en twee rondes met e-mail om mensen in te lichten, keuzes te bevestigen en vragen te beantwoorden (had niet mijn voorkeur). Dat geeft een enorme hoeveelheid werk, terwijl het verenigingsleven stil ligt en wij derhalve geen kosten maken. Één voordeel heeft het wel: we krijgen veel meer reacties dan dat we op de ALV leden hadden ontvangen.

    Ik wens het bestuur veel wijsheid toe de komende tijd. Ik kijk erg uit naar de eerste zondagse TCP-rit, maar niets overhaast!

    Groeten, Edwin Brenkman.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *