De ALV van TCP in corona-jasje

21 september stond in het teken van de 39e Algemene Ledenvergadering voor TCP.  Om de coronarichtlijnen (1,5 meter afstand) te kunnen waarborgen vindt de vergadering plaats in de sporthal in plaats van de vergaderzaal van het Baken.

De agenda wordt doorgenomen en goedgekeurd. We staan kort stil bij het overlijden van Sandra van Rijn in juli 2020. Later in de vergadering wordt er meer aandacht aan besteed.

ALV in sporthal het Baken met alle aanwezige leden op gepaste afstand van elkaar.

Terugblik 2019
Het jaar 2019 was echter in alle opzichten een succesvol verenigingsjaar. Mooie tochten, goed fietsweer, een geslaagde tweedaagse voor zowel senioren als voor de jeugd, een eerste editie van Zaken tussen de Spaken, verdere digitalisering, cursussen voor jeugdbegeleiders en vier mooie edities van clubblad de Zadelpen. Alle verslagen inclusief financiële verslag en kascommissie worden doorgenomen en goedgekeurd.

Vooruitblik 2020 met corona
Ook voor 2020 was de evenementenagenda weer goed gevuld. Vanwege corona ging echter door vrijwel alles een streep. 2020 zou ook het jaar worden van de nieuwe kledinglijn, maar vanwege de lastige financiële periode voor veel sponsoren, als gevolg van de coronacrisis, is dit uitgesteld tot 2022. Wel kunnen leden met korting een nieuwe fietsbroek van het huidige tenue bestellen. Uiteraard is alle kleding ook voor komend seizoen nog te koop.

Hier staat TCP voor
Vorig jaar heeft het bestuur van Toerclub Pijnacker een aantal kernmerken van de vereniging geformuleerd. Het zijn geen regels of geboden, maar afspraken waarvan het bestuur vindt dat alle leden ze moeten kennen en respecteren. Dit zal ook de basis zijn van gesprekken met de fietsers van de “snelle groep”, die wordt ingepland. 

Logo TCP
Er wordt stil gestaan bij het logo van TCP. Het logo kent afrondingen terwijl we met veel strakke strepen en vlaggen werken. Een meer strak logo is wellicht meer van deze tijd. De vergadering is het snel eens. Overstappen naar de nieuwe uitstraling van het logo.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar zijn: Koos Vonk, Frits van Velzen en Kees van der Helm. De vergadering gaat akkoord met hun herbenoeming.
Aftredend en niet herkiesbaar: Lia Gravesteijn. Het bestuur draagt Marloes Gravesteijn voor als haar opvolgster. Ook dat krijgt de steun van de ALV. In het dankwoord aan Lia wordt ze omschreven als het jarenlange gezicht van TCP binnen en buiten de vereniging. Een regelaar en coördinator pur sang, ook bij andere sportieve activiteiten binnen de vereniging. En ook voor sponsorwerving draaide zij haar hand niet om. Lia heeft het jeugdfietsen in en rond Pijnacker-Nootdorp op de kaart gezet, inclusief de dikkebandenrace en de MTB-dag in Ermelo. Middels een welverdiend cadeau en een warm applaus van de leden wordt Lia (en Jan) bedankt voor vele jaren tomeloze inzet.

Meubilair
In haar afscheidswoord geeft ze aan dat afscheid nemen niet eenvoudig is, als je min of meer tot het meubilair van de vereniging behoort. Zelfs  voor TCP werd opgericht was Lia al actief, met name voor Den Helder-Pijnacker; dat komt neer op 43 jaar. Hoewel ze nu een stapje terugdoet om ruimte te maken voor de jeugd, verzekert Lia dat ze echt niet uit beeld zal zijn. Elke zondagochtend schuift ze gewoon weer aan bij Koos Vonk voor de inschrijvingen.

Uitreiking Koos Vonk Trofee: aan wie?
De Koos Vonk Trofee gaat dit jaar naar Arie Hoogma, vanwege zijn enorme enthousiasme en vele fietskilometers. Dank is er vooral voor het wekelijks voorfietsen (op woensdag) van de rit van zondag. Op die manier krijgen de leden de laatste informatie over de route, eventuele obstakels én soms zelfs de kwaliteit van de koffie.

Afsluiting
Bij afwezigheid van Adrie Mol spreekt Frans van Winden namens de leden zijn waardering uit voor het werk van het bestuur in het afgelopen jaar. Zo is Adrie er ook nog een beetje bij.
Verder sluiten we af met een gezellig biertje, Corona proof

Blik op vooruit
En toen werd het 13 oktober. De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge was helder. Het coronavirus heeft ons land wederom dusdanig in zijn greep, dat een groot aantal evenementen niet meer kunnen plaatsvinden. Voor Toerclub Pijnacker betekent dit: vroegtijdige beëindiging van de vossenjachtcompetitie en geen afbouwtochten vanaf Het Baken. Fietsjaar 2020 is abrupt tot een einde gekomen, maar we blijven gemotiveerd om van 2021 – een jubileumjaar – een fantastisch toerclubjaar te maken.

Namens het bestuur,
Marc van Buijtene, voorzitter

Corona maakt abrupt einde aan TCP-seizoen 2020

De persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge was helder. Het coronavirus heeft ons land wederom dusdanig in zijn greep, dat een groot aantal evenementen niet meer kunnen plaatsvinden. Voor Toerclub Pijnacker betekent dit: vroegtijdige beëindiging van de vossenjachtcompetitie en geen afbouwtochten vanaf Het Baken.

De coronamaatregelen die vandaag, dinsdag 13 oktober, zijn afgekondigd, zorgen ervoor dat we de komende weken niet kunnen vossenjagen en toeren. Het lijkt er derhalve op dat het seizoen 2020 tot een abrupt einde is gekomen. Het bestuur wil de deur voor de vossenjagers komende weken nog op een kier houden. Als de situatie komende weken snel verbetert, de cafés en sportkantines weer open mogen en samen sporten in competitieverband weer wordt toegestaan, dan is een Vossenjacht snel geregeld. De behoefte en het enthousiasme onder de deelnemers is immers groot dat hebben we afgelopen zondag wel gezien.

Helaas hebben we voor nu geen ander bericht. De feiten zijn duidelijk:
– Cafés en daarmee ook het Baken blijven gesloten;
– Buiten sporten mag, maar met maximaal 4 sporters in een groep (80 vossenjagers is dus veel te veel);
– Evenementen zijn verboden en in competitieverband sporten is niet toegestaan.

In feite is de situatie vergelijkbaar met de maanden april en mei. Ja, we mogen blijven fietsen. Nee, dat doen we niet georganiseerd vanuit TCP. Afbouwen gebeurt dus individueel, of in groepjes van maximaal 4 personen. Dat moeten leden onderling regelen, verzamelen bij voorkeur op verschillende locaties. Het dringende verzoek van het bestuur van TCP is om alle richtlijnen van de regering en het RIVM zorgvuldig na te leven. Dus blijf zoveel mogelijk thuis, draag een mondkapje in openbare ruimtes, houd 1,5 meter afstand en was zeer regelmatig de handen. En niet te vergeten, als er toch in kleine groepjes wordt gefietst, houd dan de goede naam van TCP in ere en denk aan het imago van de racefietser in het algemeen.